Yazma eser araştırmalarında yazma bir mücevher, kütüphane bir hazine, katalog ise bir anahtara teşbih edilse yeridir. Bu durumda -bir isim verilecekse şayet- hazinenin kapısını açıp mücevhere ulaşmayı sağlayan kataloglara Miftâh ismi verilebilir. Zira kataloglar sayesinde hazinede neler olduğu öğrenilmektedir. Kataloglar araştırmacıyı kimi zaman kilometrelerce mesafe kat etme, kimi zaman da her bir yazmayı tek tek inceleme zahmetinden kurtarır. Bununla birlikte günümüzde bile maalesef anahtarsız hazineler/kütüphaneler mevcuttur. Araştırmacıya zorluk yaşatan durumlardan biri de yanlış/hatalı veya eksik hazırlanan kataloglardır. Bu tür kataloglar, örneğin o koleksiyonda/kütüphanede var olan eserleri kayda geçirmemiş olabilir. Kimi zaman yazma eserlerde bulunan ve tarihe şahitlik eden kuyûdâtın/okur notları da ihmal edilip kataloglara alınmaz.  Bu gibi problemleri gündemine alan Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi yazma eserlerin kataloglaması projesini başlatıyor. Proje kapsamında öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ankara-Merkez, İzmir-Tire ve İstanbul-İbrahim Hakkı Konyalı kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerin katalogları hazırlanacaktır. İki yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenen bu projeyle üç kütüphanede bulunan yazma eserlerin sadece metinleri değil nüsha boyutunu temsilen okur notları/kuyûdâtı da tespit edilip kayda geçirilecektir. Projede araştırmacı olarak yer almak isteyenlerin merkez tarafından düzenlenecek olan yazma eser kataloglama sertifika programına katılması gerekmektedir. Güz 2022 tarihinde düzenlenecek programın detayları ayrıca paylaşılacaktır

Proje web sitesi için tıklayınız